Pierwsza wizyta pod Kazbekiem

Kilka zdjęć z pierwszej wizyty pod Kazbekiem w 2013 roku.
W czasie krótkiego trekkingu, zrodziły się pierwsze myśli aby kiedyś dojść do końca tego szlaku czyli na szczyt Kazbeka.

Szlak zaczyna się w Kazbegi i początkowo wiedzie przez małą wioskę Gergeti która jest połączona z Kazbegi.
Kazbegi
Początek drogi na Kazbek
Gergeti - początek drogi na Kazbek
Klasztor Cminda Sameba
Klasztor Cminda Sameba
Kazbek przykryty chmurami
Kazbegi wieczorem